cơ sở vật chất được trang bị khá đầy đủ theo thông tư 02 của Bộ giáo dục và Đào tạo